Aarschot

Je kiest voor deeltijds onderwijs maar werk vinden lukt nog niet zo goed ? In het voortraject kan je werken aan de nodige competenties om klaar te zijn voor werk, aan je zicht op de arbeidsmarkt en je leert er de nodige sociale vaardigheden om je plaats op de arbeidsmarkt te vinden.

Naat het werken aan arbeidsvaardigheden en de juiste attitudes is er ook plaats voor leuke, creatieve en sportieve activiteiten !

Leren en werken gecombineerd met fun dus !

Sedert 1 september 2017 organiseren we het project niet meer in Aarschot zelf. De jongeren kunnen na overleg met de trajectbegeleiding en de PROFO-begeleider aansluiten bij ofwel het voortraject van Leuven of van Heist-op-den-Berg. Daarbij wordt vooral gekeken naar de woonplaats en de bereikbaarheid. Hoe dan ook altijd een goede oefening in functie van de verplaatsing naar de arbeidsmarkt.
Neem contact met de plaatselijke begeleider voor vragen en info.

Contactgegevens begeleider Sofie: profo.aarschot@gmail.com - 0471 64 30 95

DIRECTEUR
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

franky.hiele@gmail.com
TEL : 02 790 96 77
GSM : 0493 18 96 96
  BELEIDSMEDEWERKER
Kelly Stradiot
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

kelly.stradiot@profo.be
TEL : 02 790 96 58
GSM : 0488 926 323
  PROJECTCOÖRDINATOR
Jorn Neeus
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

jorn.neeus@profo.be
GSM: 0479 08 42 12