Brugproject

Wat is een brugproject? Een brugproject is een eerste kennismaking met een tewerkstelling. Een “brugje” naar echt werk! In samenspraak met de school beslissen wij wie misschien wel de juiste attitudes bezit om naar een reguliere tewerkstelling te gaan. Hier wordt dan gekeken of dit inderdaad het geval is. Als de jongere laat zien dat hij/zij de correcte arbeidsattitudes bezit, namelijk; altijd op tijd is, correct verwittigen bij ziekte of afwezigheid, gemotiveerd is, kan samenwerken met anderen enz. dan mag hij/zij doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit!

De jongeren werken 18 u/week waarvan minimum 14 uur effectief op de werkvloer, 4 uur kan aangewend worden voor een vorming of een individueel begeleidingstraject. Indien zij nog geen brugproject hebben gedaan, hebben zij recht op 800 uren in dit project. Tijdens schoolvakanties wordt er doorgewerkt, behalve in de zomervakantie. 

Op feestdagen wordt er niet gewerkt. Een brugproject kan eventueel doorlopen naar een volgend schooljaar tot alle uren zijn opgebruikt of tot ze mogen doorstromen. De jongere ontvangt hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding van 1 euro per effectief gepresteerd uur.

Vermits PROFO vzw subsidies ontvangt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Vlaanderen om de jongeren een vergoeding uit te betalen is de voorwaarde voor dit project dat zij in een VZW werken, bij een OCMW of een Gemeente- of Stadsdienst.

Het voornaamste is dat de jongeren de kans krijgen om bij te leren en te proeven hoe het er op een echte werkplaats aan toe gaat. Dit is een geweldig alternatief voor hen om te laten zien of ze er wel degelijk klaar voor zijn.

Wij wensen iedereen veel succes toe!

Regio's waar we actief zijn binnen brugprojecten:

Contactgegevens brugproject Heist-op-den-Berg en Mechelen

Tino: profo.tino@gmail.com  0483 23 25 53

Contactgegevens brugproject Limburg

Toon: profo.toon@gmail.com  0471 07 84 97

Contactgegevens brugproject Oostende en Nieuwpoort

Claudia: profo.claudia@gmail.com  0477 04 14 03

Contactgegevens brugproject Oudenaarde

Karen: profo.karen@gmail.com  0488 05 03 25

Contactgegevens brugproject Sint-Niklaas

Mieke: profo.mieke@gmail.com 0483 50 60 38

Contactgegevens brugproject Brussel

Maarten: profo.maarten@gmail.com 0471 56 92 49

Contactgegevens brugproject Antwerpen

Gitte: profo.gitte@gmail.com 0488 66 37 47


  

DIRECTEUR
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

franky.hiele@gmail.com
TEL : 02 790 96 77
GSM : 0493 18 96 96
  BELEIDSMEDEWERKER
Kelly Stradiot
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

kelly.stradiot@profo.be
TEL : 02 790 96 58
GSM : 0488 926 323
  PROJECTCOÖRDINATOR
Jorn Neeus
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

jorn.neeus@profo.be
GSM: 0479 08 42 12