NBM-coach

Het NBM-coach-project wordt gerealiseerd met de steun van het europees sociaal fonds

€ 300.000

 

Onze niet-begeleide minderjarigen wel begeleid…

Ons project rond niet-begeleide minderjarigen, PROFO NBM-coach, draait op volle toeren. Na een periode van professionalisering zijn de twee coaches in het project, Ellen en Floris aan de slag gegaan met jongeren, met name in januari 2018 met het coachen van jongeren binnen Leren en werken en in februari 2018 met het coachen van jongeren in OKAN rond sociale vaardigheden. Oorspronkelijk was het idee om de jongeren te begeleiden en coachen richting werk (binnen Leren en Werken). Hierin wordt er dan gewerkt en getraind rond arbeidsattitudes en vaardigheden en een deel belangrijke theoretische kennis (gebaseerd op de doelen van het PROFO-voortraject waarin jongeren uit Leren en Werken worden voorbereid op werken). Aangezien we met een specifieke doelgroep werken waar er ook een grote nood is om steeds te blijven inzetten op taal (gelinkt aan de arbeidsmarkt) wordt er hier ook zeer hard op ingezet. Het aanbod voor deze jongeren vindt daarom plaats in de vorm van actieve werkvormen waarbij er aandacht is voor het tempo en de noden van de jongeren. Voorbeeld: met de jongeren werd er eerst gewerkt met woordenschat die je in vacatures, sollicitaties, cv’s terugvindt… dit in de vorm van actieve taalspelletjes waarbij er steeds oog was voor herhaling en extra duiding. Nadien werd er dan ingezet op het oefenen van solliciteren, maken van CV’s in de vorm van rollenspelen, actieve oefeningen…Door te werken met deze doelgroep werd ook duidelijk dat er bepaalde andere noden zijn waar er aandacht aan moet geschonken worden zoals maatschappelijke zelfredzaamheid (huisvesting, vrije tijdsbesteding, gezondheid…). Grootste deel van het project bedraagt momenteel de coaching van de jongeren uit Leren en Werken. Uiteraard willen we hierbij niet in het vaarwater komen van organisaties die reeds met deze doelgroep werken, maar willen we juist versterkend en complementair werken.

Eén van de principiële doelstellingen van NBM-coach is de flexibilisering van OKAN. Flexibilisering van OKAN wil zeggen dat we proberen sneller de competenties bij de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te ontdekken zodat de jongeren een bewustere keuze kunnen maken naar een vervolgtraject. Binnen onze partner Spectrumschool Deurne wordt al gewerkt rond zo’n flexibilisering via bijvoorbeeld VDAB, maar de behoeften van de jongeren zijn groot. Naast het gewone traject van de jongeren zijn we in februari daarom gestart met 4u per week ‘sociale vaardigheidstraining’ in OKAN: jezelf voorstellen, communicatie met elkaar, respect in de omgang met verschillende personen…zodat Nederlands spreken steeds minder een drempel wordt. Dit is positief voor de evolutie van hun traject naar werk binnen Leren en Werken of een andere onderwijs- of opleidingsvorm al dan niet binnen de campussen van Spectrumschool.

Er werden al mooie stappen gezet binnen NBM-coach, de ontdekkingstocht is evenwel nog volop aan de gang. We houden je zeker via deze pagina op de hoogte van de evolutie!

PROFO NBM-coach
Jorn Neeus (projectcoördinator):profo.coordinator@gmail.com
Floris Smedts (NBM-coach): profo.floris@gmail.com
Ellen Pieters (NBM-coach): profo.ellen@gmail.com

DIRECTEUR
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

franky.hiele@gmail.com
TEL : 02 790 96 77
GSM : 0493 18 96 96
  BELEIDSMEDEWERKER
Kelly Stradiot
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

kelly.stradiot@profo.be
TEL : 02 790 96 58
GSM : 0488 926 323
  PROJECTCOÖRDINATOR
Jorn Neeus
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

jorn.neeus@profo.be
GSM: 0479 08 42 12