Ontmoetingsplaats E17 in Ename

Date: 02/01/2017

Het Plattelandsloket van de Provincie Oost-Vlaanderen keurde de kandidatuur van PROFO vzw om in de oude gemeenteschool van Ename een ontmoetingsruimte E17 in te richten goed. Er wordt een subsidie van €50.000 toegekend om in de tuin en op de speelplaats van 2017 tot 2019 met de jongeren aan de slag te gaan. De lokale pers was alvast erg geïnteresseerd: zowel de kranten als de regionale televisie kwamen al op bezoek.

De school staat al ruim 20 jaar leeg en is eigendom van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Met PROFO vzw werd in 2014 een akkoord gemaakt om de binnen- en buitenruimtes van de site te gebruiken om er te werken met de jongeren uit het voortraject aan hun arbeidsattitudes. Er werden reeds bergen werk verzet en met de toegekende middelen van de Provincie kunnen we nu een versnelling hoger schakelen.

Het project vanuit de 'upcycling'-gedachte: met allerlei afgedankt materiaal en grondstoffen wordt de school weer gebruiksklaar gemaakt. Er komen meubelen binnen en buiten uit palethout, net als moestuinbakken. De tuin wordt omgetoverd tot een avonturenspeeltuin en er komt ook een amfitheater waar onder meer toneelvoorstellingen tot de mogelijkheid behoren. Vanzelfsprekend worden de vervallen buitenelementen grondig gerenoveerd: het afdak wordt hersteld en er komen nieuwe toiletten. Het is ook een participatie-project: PROFO wil zowel de buurtbewoners als lokale verenigingen zoveel mogelijk betrekken in E17. Met tal van organisaties zijn al concrete afspraken gemaakt. Het Enaamse Feestcomité en jeugdtheater Litoziekla hebben al een lokaal in gebruik. Er lopen ook gesprekken met de lokale overheid en met voorzieningen uit de buurt. Ook de scholen uit het Oudenaardse zijn en blijven er welkom. Zo hebben leerlingen uit de groenafdelingen van het Bernardustechnicum al een deel van de tuin onder handen genomen.

De komende jaren zal de samenwerking tussen PROFO en andere organisaties en individuen er steeds gaan groeien.