Visie & Missie

Visie :

  • Het 'begeleidingsconcept' van PROFO berust op vijf pijlers: kleinschaligheid, zorg voor anderen, hoog niveau van begeleiding, open venster op de wereld, klantgerichtheid.
  • Niet de problemen van jongeren staan centraal in onze visie maar het aanwezige potentieel, de mogelijkheden, de talenten.
  • Respect voor rijke verscheidenheid aan opvattingen en culturen
  • Respect voor andere tradities en afwijkende opvattingen als het respect wederzijds is
  • PROFO vzw staat open voor netoverschrijdende samenwerking

Missie :

  • De organisatie stelt zich als doel jongeren - uit de deeltijdse leersystemen die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving - via verschillende trajecten te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties.
  • Ons doel hierbij is om hen als persoon sterker te maken en zodoende volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving.
DIRECTEUR
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

franky.hiele@gmail.com
TEL : 02 790 96 77
GSM : 0493 18 96 96
  BELEIDSMEDEWERKER
Kelly Stradiot
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

kelly.stradiot@profo.be
TEL : 02 790 96 58
GSM : 0488 926 323
  PROJECTCOÖRDINATOR
Jorn Neeus
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

jorn.neeus@profo.be
GSM: 0479 08 42 12