Pot antwerpen

 

Een Persoonlijke Ontwikkelingstraject (POT) is bedoeld voor jongeren die omwille van verschillende problemen (de spreekwoordelijke rugzak) moeilijk of niet kunnen schoolgaan of gaan werken binnen Leren en Werken. 

Even samengevat hoe het werkt: Jongeren worden aangemeld via het CLB en het centrum Leren en Werken waar ze ingeschreven zijn. Er vindt een rondetafelgesprek plaats tussen de CLB-begeleiding, de leerlingenbegeleiding, de ouders, de jongere en zijn coach om de stappen binnen zo'n POT te bespreken. Eens het traject gestart is er 2-maandelijks overleg met alle betrokken partners om het traject verder richting te geven.

Het eindresultaat van een POT moet steeds zijn dat de jongere terug zijn traject binnen de school of binnen werk kan opnemen.

 

Contactgegevens POT Antwerpen

Loacatie POT Antwerpen: Van Praetlei 173, Merksem

Anke: profo.anke@gmail.com  0488 77 28 36

DIRECTEUR
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

franky.hiele@gmail.com
TEL : 02 790 96 77
GSM : 0493 18 96 96
  BELEIDSMEDEWERKER
Kelly Stradiot
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

kelly.stradiot@profo.be
TEL : 02 790 96 58
GSM : 0488 926 323
  PROJECTCOÖRDINATOR
Jorn Neeus
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

jorn.neeus@profo.be
GSM: 0479 08 42 12