PROFO WIJ!

WIJ-project voor laaggeschoolde jongeren

Ongekwalificeerde jongeren hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Om hen te helpen wil Profo vzw met behulp van een WIJ-project op weg naar een tewerkstelling, een beroepsopleiding of een nieuwe kans in het onderwijs.

Het afbouwen en beperken van ongekwalificeerde uitstroom staat hoog op onze agenda. Ondanks al onze inspanningen zullen ook dit jaar jongeren zonder getuigschrift of diploma op de arbeidsmarkt terechtkomen.  Iets wat op het eind van een schooljaar telkens weer pijnlijk zichtbaar wordt.

Daar wil PROFO vzw wat aan doen. Met behulp van een WIJ-project in je regio. Op 1 juni 2015 is immers het partnership SBS SkillBuilderS - PROFO vzw van start gegaan in opdracht van ESF en VDAB om (te) laaggeschoolde jongeren intensief te begeleiden. Met dit project wil PROFO vzw ongekwalificeerde jongeren de weg wijzen naar een traject dat leidt naar een tewerkstelling, een beroepsopleiding of een nieuwe kans in het onderwijs. PROFO vzw en SBS SkillBuilderS zullen in verschillende RESOC-gebieden jongeren begeleiden.

Hieronder een overzicht over hoeveel mogelijke WIJ-trajecten het gaat per regio:

Resoc gebied Antwerpen: 474

Resoc gebied Limburg: 838

Resoc gebied Gent en Gentse rand: 551

Resoc gebied Waas en Dender:  465

Resoc gebied Kempen:  404

Resoc gebied Halle –Vilvoorde: 

390 Resoc gebied Zuid - Oost Vlaanderen:  365

Doelgroep: Laaggeschoolde jongeren Jongeren: tussen 18 jaar en maximum 25 jaar op het moment van de start van de actie. Laaggeschoold: een getuigschrift van het buitengewoon secundair onderwijs, maximaal een getuigschrift van de tweede graad in het algemeen-, technisch- of kunstonderwijs, maximaal een getuigschrift van de derde graad beroepssecundair onderwijs of een getuigschrift deeltijds BSO-onderwijs.

Concreet bestaat een WIJ-traject uit een sterke oriëntering met opmaak van een actieplan, op basis waarvan de jongere verdere begeleiding aangeboden wordt. Deze begeleiding resulteert zoals al aangestipt in duurzaam werk of de opstart van een kwalificerende opleiding.

Zonder twijfel ken je jongeren die gebaat zouden zijn met een WIJ-traject. Aarzel niet om hen hun kansen op de arbeidsmarkt en op een diploma aanzienlijk te helpen vergroten. We doen daarom een warme oproep aan alle scholen.

Contacteer PROFO vzw op 0488 66 39 93 en onze WIJ-verantwoordelijke Sam Bruynooghe legt je graag uit hoe een en ander verder in zijn werk gaat.

DIRECTEUR
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

franky.hiele@gmail.com
TEL : 02 790 96 77
GSM : 0493 18 96 96
  BELEIDSMEDEWERKER
Kelly Stradiot
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

kelly.stradiot@profo.be
TEL : 02 790 96 58
GSM : 0488 926 323
  PROJECTCOÖRDINATOR
Jorn Neeus
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

jorn.neeus@profo.be
GSM: 0479 08 42 12