Bijkomende Opleiding en Ondersteuning in Sollicitatietraining (BOOST)

In Nieuwpoort, Sint-Niklaas, Zele, Heist-Op-Den-Berg en Leuven geeft PROFO vzw werkwillige jongeren die al een aantal trajecten binnen het stelsel van Leren en Werken doorlopen hebben en over de juiste attitudes beschikken, maar desondanks niet direct een tewerkstelling vinden, een BOOST. In nauwe samenwerking met het CDO begeleiden wij hen gedurende ongeveer twaalf weken in de zoektocht naar een passende tewerkstelling en het opdoen van nuttige ervaringen.  

BOOST werkt met vier pijlers. Ten eerste verzorgen we een intensieve sollicitatietraining op maat, aangepast aan de individuele noden van de jongere. Daarnaast bereiden we de jongeren voor op "the real deal" door in te zetten op arbeidsgerichte vormingen en spelvormen rond sociale vaardigheden (vb. gebruik van social media op de werkvloer, formele en informele taalregisters, sociopoly, stadstewerkstellingstochten...). Tot slot is een erg belangrijk - en leuk - aspect van de BOOST-werking de aangename afwisseling van vormingen met een ruim en gevarieerd scala aan vrijwilligerswerk bij lokale vzw's. Zo kunnen de jongeren kennis maken met uiteenlopende ervaringen in diverse domeinen.


Regio's waar we actief zijn binnen BOOST:

BOOST Heist-Op-Den-Berg: Sarah - contact: [email protected], 0486 30 81 81

BOOST Leuven: Corina - contact: [email protected], 0483 50 61 61

BOOST Nieuwpoort: Sander - contact: [email protected], 0484 46 53 45

BOOST Sint-Niklaas: Maarten - contact: [email protected], 0484 46 56 60

BOOST Zele: Laura - contact: [email protected], 0488 66 37 33