Bijkomende Opleiding en Ondersteuning in Sollicitatietraining (BOOST)

In Nieuwpoort, Sint-Niklaas en Heist-Op-Den-Berg geeft PROFO vzw werkwillige jongeren die al een aantal trajecten binnen het stelsel van Leren en Werken doorlopen hebben en over de juiste attitudes beschikken, maar desondanks niet direct een tewerkstelling vinden, een BOOST. In nauwe samenwerking met het CDO begeleiden wij hen gedurende ongeveer twaalf weken in de zoektocht naar een passende tewerkstelling en het opdoen van nuttige ervaringen.  

BOOST werkt met vier pijlers. Ten eerste verzorgen we een intensieve sollicitatietraining op maat, aangepast aan de individuele noden van de jongere. Daarnaast bereiden we de jongeren voor op "the real deal" door in te zetten op arbeidsgerichte vormingen en spelvormen rond sociale vaardigheden (vb. gebruik van social media op de werkvloer, formele en informele taalregisters, sociopoly, stadstewerkstellingstochten...). Tot slot is een erg belangrijk - en leuk - aspect van de BOOST-werking de aangename afwisseling van vormingen met een ruim en gevarieerd scala aan vrijwilligerswerk bij lokale vzw's. Zo kunnen de jongeren kennis maken met uiteenlopende ervaringen in diverse domeinen.


Regio's waar we actief zijn binnen BOOST:

REGIOBEGELEIDERTEL.MAIL
Heist-Op-Den-BergArne0483 506 849[email protected]
NieuwpoortSofie0472 060 225[email protected]
Sint-NiklaasBunmi[email protected]