PROFO vzw

Willebroekkaai 36
1000 Brussel

RPR-0879.448.619

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Organigram

 Contacteer ons

JONGERENCOACH DE PANNE

Onze regulieren projecten NAFT, ALF en IBAL richten zich op jongeren in (voltijds of deeltijds) secundair onderwijs. We zetten alles op alles om hun afstudeerkansen te maximaliseren en hen met hun diploma op zak de toekomst tegemoet te zien trekken. Toch zijn er altijd wel een aantal jongeren voor wie dit om tal van redenen niet mogelijk is. Het hoeft niet gezegd te worden dat de professionele kansen van deze jongeren niet rooskleurig zijn! Daarom hebben we in De Panne het project Jongerencoach opgestart. We gaan aanklampend te werk met jongeren tussen 15 en 26 jaar die buiten de onderwijs-systemen vallen (de zogenaamde “NEET-jongeren” en beginnende spijbelaars). Onze Jongerencoach ondersteunt hen binnen de levensdomeinen waar zij daar nood aan hebben. 

Wanneer de jongere er klaar voor is, bekijken we ook de opties om opnieuw op onderwijs of opleiding aan te sluiten en stellen we een plan op. Elke fase in de begeleiding is een stapsteen voor groei. Zo bieden we hen de kans een duurzame persoonlijke én professionele toekomst tegemoet te zien. Anders dan in onze reguliere projecten, die immers steeds gebonden zijn aan hun schoolse component, kunnen we hier echt alle richtingen uit en vertrekken we steeds vanuit de persoonlijke interesses, noden en perspectieven van de jongeren. Een adequate doorverwijzing en verbinding met het sociale netwerk is hierbij een essentieel onderdeel. 

Jongerencoach De Panne was een samenwerking tussen PROFO vzw, GO! Atheneum Calmeyn en Gemeente De Panne. Het project bereikte na twee jaar haar geplande einde op 31 augustus 2020, met veertig tevreden jongeren op de teller (tweemaal zoveel als voorzien). Dank aan de partners en onze fantastische coach Wendy! 


Contact Jongerencoach De Panne 

Wendy (jongerencoach): [email protected], 0483 50 65 26