ANT'WERK

Wat Connecting Antwerp is voor de (wegen)bouwsector van 't Stad, is ANT'WERK voor de provincie. Met dit project willen we een antwoord bieden op een aantal acute maatschappelijke noden. De werkloosheidscijfers en de percentages kwetsbare doelgroepen (lage scholingsgraad, ongekwalificeerde uitstroom, migratieachtergrond, NEET...) in Antwerpen zijn de hoogste in Vlaanderen. ANT'WERK biedt werkloze en werkzoekende jongeren tussen 18 en 35 jaar de kans om de koe bij de hoorns te vatten! 

In vijf stappen willen we deze jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling van demotivatie en passiviteit naar duurzame, geëngageerde maatschappelijke en arbeidsdeelname. Centraal hierin staat motivatie.

  1. We identificeren kandidaten via gerichte sensibilisering, outreached straathoekwerk en activering van ons partnernetwerk. We planten het zaadje van bereidheid! 
  2. Vorming en oriëntering: via een perspectiefgesprek en een intake worden de kwaliteiten, verwachtingen en ondersteuningsnoden van de deelnemers in beeld gebracht. We stellen een realistisch en doenbaar trajectplan op. 
  3. Begeleiding op maat: we gaan met de deelnemers aan de slag via tools, workshops, proefbezoeken/stages, opleidingen en tewerkstellingen om hun doelstellingen te bereiken. We werken in kleine stapjes, waarbij elke trede een nieuwe succeservaring vormt. 
  4. Evaluatie en reflectie: regelmatig houden we intervisie met alle betrokken partijen en blikken we terug op de afgelegde weg en het trajectplan. Via het trainen van zelfreflectie stimuleren we eigenaarschap over hun traject. 
  5. Nazorg: eens de doelstellingen bereikt zijn, bereiden we de deelnemers met advies, netwerk en terugkommomenten voor op een duurzaam vervolgtraject. Zelfredzaamheid is de ultieme doelstelling!  

ANT'WERK wil zoveel mogelijk kwetsbare, werkzoekende of werkloze jongeren aanmoedigen om te streven naar positieve verandering. Ken jij kandidaten die baat hebben bij een ondersteuningstraject op maat? Neem gerust contact op en ons team kijkt wat we voor jullie kunnen betekenen! 


CONTACTTEL.MAIL
BegeleidersNima
Nick
0472 111 136
0489 048 486
[email protected]
[email protected]
CoördinatorNathan0484 464 948[email protected]