TRANSITIETRAJECTEN

PROFO heeft een rijke ervaring in de begeleiding van jongeren richting hun diploma en hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Gekwalificeerde uitstroom is dan ook één van onze voornaamste doelstellingen voor onze jongeren. Haalbaarheid is een ander kernwoord van onze werking. Voor sommige jongeren, die na een lange schoolcarrière aan het eind van hun Latijn zitten, is het  immers verleidelijk het bijltje erbij neer te gooien. Wij respecteren elk verhaal en soms is dit ook de beste keuze, maar dat wil niet zeggen dat we ook deze jongeren niet kunnen helpen! Daarom is er het nieuwe project “Transitietrajecten voor potentieel vroegtijdige schoolverlaters”, waar ook PROFO vzw aan deelneemt. Dit project spitst zich toe op die jongeren die geen toekomst meer zien in het verderzetten van hun schoolloopbaan en het behalen van hun diploma.

PROFO kiest hier, met onze ruime expertise en netwerk in de beroepssector, resoluut voor perspectiefvorming. Er zijn heel wat opties in zowel opleiding als arbeidsmarkt, waar jongeren binnen hun context misschien geen zicht op hebben. Samen met de school houden we dus een perspectiefgesprek en stellen we een trajectplan op. De centrale doelstelling: samen met de jongere een SMART en duurzame vervolgcarrière bereiken. Om dit te bewerkstelligen, bewandelen we twee pistes, die met elkaar verbonden zijn. Enerzijds mikken we erop om de nodige beroepskwalificaties en competentie-erkenningen te behalen (onderwijskwalificatie niveau 3 of 4). Anderzijds motiveren we de jongeren om hierin te slagen, door een warme en aansluitende overdracht naar een vervolgtraject op maat aan te bieden. Vandaar de term “transitietrajecten”!

PROFO biedt Transitietrajecten aan in Oost-Vlaanderen, Brussel en Limburg. We werken hiervoor samen met penhouders Vrij CLB, JES en Arktos vzw.

Dit project wordt mogelijk gemaakt en gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). 


Regio's waar we binnen Transitietrajecten actief zijn:

REGIOBEGELEIDERTEL.MAIL
Oost-VlaanderenVicky
Nathalie
0472 02 14 78
0488 425 613
[email protected]
[email protected]
BrusselJan0472 111 134[email protected]
LimburgKim
Bert
Veronique
0489 049 096
0483 683 078
0483 683 081
[email protected]
[email protected]
[email protected]