TRANSITIETRAJECTEN

PROFO heeft een rijke ervaring in de begeleiding van jongeren richting hun diploma en hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Gekwalificeerde uitstroom is dan ook één van onze voornaamste doelstellingen voor onze jongeren. Haalbaarheid is een ander kernwoord van onze werking. Voor sommige jongeren, die na een lange schoolcarrière aan het eind van hun Latijn zitten, is het  immers verleidelijk het bijltje erbij neer te gooien. Wij respecteren elk verhaal en soms is dit ook de beste keuze, maar dat wil niet zeggen dat we ook deze jongeren niet kunnen helpen! Daarom is er het project “Transitietrajecten voor potentieel vroegtijdige schoolverlaters”, waar ook PROFO vzw aan deelneemt. Dit project spitst zich toe op die jongeren die geen toekomst meer zien in het verderzetten van hun schoolloopbaan en het behalen van hun diploma.

PROFO kiest hier, met onze ruime expertise en netwerk in de beroepssector, resoluut voor perspectiefvorming. Er zijn heel wat opties in zowel opleiding als arbeidsmarkt, waar jongeren binnen hun context misschien geen zicht op hebben. Samen met de school houden we dus een perspectiefgesprek en stellen we een trajectplan op. De centrale doelstelling: samen met de jongere een SMART en duurzame vervolgcarrière bereiken. Om dit te bewerkstelligen, bewandelen we twee pistes, die met elkaar verbonden zijn. Enerzijds mikken we erop om de nodige beroepskwalificaties en competentie-erkenningen te behalen (onderwijskwalificatie niveau 3 of 4). Anderzijds motiveren we de jongeren om hierin te slagen, door een warme en aansluitende overdracht naar een vervolgtraject op maat aan te bieden. Vandaar de term “transitietrajecten”! We streven naar een positief eindresultaat waarbij minstens 80% van onze begeleidingen resulteert in het verderzetten van de schoolloopbaan in dezelfde school of in een andere onderwijsvorm, een doorstroom naar de arbeidsmarkt of een warme overdracht naar een aanbod dat de jongere verder kan ondersteunen.

PROFO biedt Transitietrajecten aan in Oost-Vlaanderen, Rivierenland en Limburg. We werken hiervoor samen met penhouders Vrij CLB, JES en Arktos vzw. Sinds 2022-2023 zijn we ook partner in de provincie Antwerpen via het project Linkers 3.0.

Dit project wordt mogelijk gemaakt en gesubsidieerd door Europa WSE


Regio's waar we binnen Transitietrajecten actief zijn:

REGIOBEGELEIDERTEL.MAIL
Oost-VlaanderenLowie0488 425 613 [email protected]
RivierenlandSarien0475 804 882[email protected]
Aanmelden kan via dit formulier
LimburgKim
0489 049 096
[email protected]
Aanmelden kan via dit formulier