• Welkom in PROFO 2019!

  • iedereen sterker maken

  • gewapend voor de toekomst

  • wees jezelf met elkaar

  • samen bereiken we meer

  • iedereen sterker maken

PROFO

PROFO

PROFO verzorgt over heel Vlaanderen tal van trajecten voor jongeren. Op die manier wordt jongeren de kans gegeven zichzelf later een plek binnen het reguliere arbeidscircuit en de maatschappij te verzekeren. "Iedereen sterker maken" is dan ook onze baseline.

Lees meer
PROJECTEN

PROJECTEN

Bezoek de deelpagina's vanal onze projecten. Je vindt er een voorstelling van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, de voor-trajecten, BOOST, de brugprojecten, de IBAL's en andere uiteenlopende projecten op alle locaties. Je kan er ook terecht voor de contactgegevens van de medewerkers ter plaatse.

Lees meer
CONTACT

CONTACT

Vragen? Contacteer ons gerust via het contactformulier, stuur een mailtje of bel!

Voor vragen over jouw specifieke traject raadpleeg je best je eigen begeleider. Voor algemene vragen rond onze werking als organisatie kan je bij de beleidscel terecht.

Contacteer ons

PROFO VZW
MISSIE

PROFO stelt zich als doel jongeren die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving via verschillende trajecten te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties

NIEUWS

Het was ons het jaartje wel! Heel wat leerlingen tekenden opnieuw op onze projecten in, en dat voor de laatste keer… Want vanaf 1 september 2019 waait er een nieuwe wind door het Vlaamse onderwijslandschap! Maar eerst genieten onze jongeren en begeleiders van een welverdiende pauze.
Lees meer
In Ename bouwen de jongeren van PROFO vzw aan een gezellig buurtcentrum met een frisse ontmoetingsruimte en een fijne tuin. Onze warme crowdfundingsactie om het centrum voor iedereen toegankelijk te maken, bracht maar liefst 3600 euro op! Onze jongeren en de bewoners van Lindehove danken jullie dus 3600 maal hartgrondig!
Lees meer
Op 19 mei 2011 onderging PROFO vzw een kwaliteitsaudit en behaalde hiermee het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds. Doordat PROFO vzw o.a. met middelen van ESF zijn projecten realiseert, kwam onze organisatie in een opvolgingsystematiek terecht die toelaat om door te groeien van de ESF-kwaliteitsopstap naar het ESF-kwaliteitslabel.
Lees meer

Onze Projecten

POT

Het persoonlijk ontwikkelingstraject biedt begeleiding op maat aan jongeren die omwille van een variatie aan factoren niet kunnen schoolgaan of actief zijn binnen het stelsel Leren en Werken. Doel van het POT is dan ook re-integratie in het modeltraject. Sociale en professionele vaardigheden worden versterkt aan de hand van individuele begeleiding en groeps-activiteiten.

LEES MEER

VOORTRAJECT

Je kiest voor deeltijds onderwijs maar werk vinden lukt nog niet zo goed ? In het voortraject kan je werken aan de nodige competenties om klaar te zijn voor werk, aan je zicht op de arbeidsmarkt en je leert er de nodige sociale vaardigheden om je plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Naat het werken aan arbeidsvaardigheden en de juiste attitudes is er ook plaats voor leuke, creatieve en sportieve activi- teiten! Leren en werken gecombineerd met fun dus!

LEES MEER

BOOST

In Nieuwpoort, Sint-Niklaas, Zele, Heist-Op-Den-Berg en Leuven geeft PROFO vzw werkwillige jongeren die al een aantal trajecten binnen het stelsel van Leren en Werken doorlopen hebben en over de juiste attitudes beschikken, maar desondanks niet direct een tewerkstelling vinden, een BOOST. In nauwe samenwerking met het CDO begeleiden wij hen gedurende ongeveer twaalf weken in de zoektocht naar een passende tewerkstelling en het opdoen van nuttige ervaringen.

LEES MEER

BRUGPROJECT

Het brugproject is een eerste kennismaking met een tewerkstelling. Een “brugje” naar echt werk! In samenspraak met de school beslissen wij wie misschien wel de juiste attitudes bezit om naar een reguliere tewerkstelling te gaan. In het brugproject kan de jongere bewijzen dat hij/zij steeds op tijd is, correct communiceert, gemotiveerd is, kan samenwerken met anderen enzovoort, dan mag hij/zij doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit!

LEES MEER

iBAL

IBAL staat voor Intensieve Begeleiding Alternerend Leren voor jongeren uit Leren en Werken. Het is een bege- leidingsconcept waar onze coaches aan de slag gaan met jongeren op hun werkvloer of in hun zoektocht naar een gepaste werkvloer. Er zijn dus hoofd-zakelijk twee varianten IBAL, de TO en de TW. TO staat voor Te Oriënteren. Hierin gaan we aan de slag met jongeren om een goed zicht te krijgen op hun competenties en samen de zoektocht aan te gaan naar een gepaste job.

LEES MEER

ANDERE PROJECTEN

Regionaal komt PROFO vzw af en toe in aanraking met leuke initiatieven, gepassioneerde mensen en een hoge vraag naar een specifieke onder-steuning. Zo ontstonden een aantal unieke projecten die ons de kans geven een bijzondere expertise aan ons palmares toe te voegen. Hier stellen we Ambrajaze, Jongerencoach, NBM Coach en Ontmoetingsruimte E17 graag aan je voor.

LEES MEER

Project in de kijker

NBM Coach

NBM Coach

In het schooljaar 2017-2018 stapte PROFO vzw mee in een groot internationaal avontuur: het project NBM Coach. Samen met spelers uit onder andere Duitsland, Turkije en Italië vangen wij niet-begeleide minderjarigen op in hun zoektocht naar een gepaste opleiding of tewerkstelling binnen het soms verwarrende Vlaamse onderwijslandschap. Op het toppunt van de vluchtelingencrisis gaat PROFO vzw zo mee in een uitermate actueel verhaal met een grote maatschappelijke relevantie! We schrijven actief mee aan een begeleidingsplan voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers en ontwikkelen een sterke expertise in de ondersteuning van OKAN-werking zodat jongeren een vlottere, bewuste keuze voor een vervolgtraject kunnen maken.

Lees meer

HOME

Hier komt tekst over HOME.

Onze diensten

Onze diensten

HOME

Hier komt tekst over HOME.