• Welkom in schooljaar 2021-2022!

  • Vele handen maken leuk werk

  • Samen door woelige wateren

  • iedereen sterker maken

  • wees jezelf met elkaar

  • iedereen sterker maken

PROFO

PROFO

PROFO verzorgt over heel Vlaanderen tal van trajecten voor jongeren. Op die manier wordt jongeren de kans gegeven zichzelf later een plek binnen het reguliere arbeidscircuit en de maatschappij te verzekeren. "Iedereen sterker maken" is dan ook onze baseline.

Lees meer
PROJECTEN

PROJECTEN

Bezoek de deelpagina's van al onze projecten. Je vindt er een voorstelling van de Naadloos Flexibele Trajecten, de Aanloopfase, SONAR, IBAL, Transitietrajecten en Lokale Partner-schappen voor Jongeren op alle locaties. Je kan er ook terecht voor de contactgegevens van de medewerkers ter plaatse.

Lees meer
CONTACT

CONTACT

Vragen? Contacteer ons gerust via het contactformulier, stuur een mailtje of bel!

Voor vragen over jouw specifieke traject raadpleeg je best je eigen begeleider. Voor algemene vragen rond onze werking als organisatie kan je bij de beleidscel terecht.

Contacteer ons

PROFO VZW
MISSIE

Onze organisatie ondersteunt jongeren en hun netwerk via verschillende projecten om hun persoonlijke ontwikkeling, wel-bevinden en arbeidsdeelname te bevorderen. Hen optimaal laten deelnemen aan de samenleving is het einddoel.

NIEUWS

We wensen iedereen een fijne, veilige feestperiode en een 2022 om naar uit te kijken!    
Lees meer

Onze Projecten

NAFT

In een Naadloos Flexibel Traject krijgen jongeren die - om eender welke reden - moeilijker functioneren binnen een school-se context, de kans om via individuele begeleiding op maat én groepsvorming, zich verder te ontwikkelen. Via vijf werkvormen werken we aan sociale, maatschappelijke en schoolse vaardig-heden.

LEES MEER

Lokale Partnerschappen voor Jongeren

Soms wordt het leven zodanig complex dat een eenduidige methodiek of project niet voldoende is om jongeren op weg te helpen. De Lokale Partnerschappen voor Jongeren maken het mogelijk om in interdisciplinaire teams een heel gerichte, maar tegelijk heel omvattende begeleiding te bieden, op maat van multiproblema-tieken. Dit pilootproject is actief in Oostende, Zottegem en Lier.

LEES MEER

SONAR

Verspreid over heel Vlaanderen vangt onze SONAR jonge-ren op die (nog) niet in aanmerking komen voor NAFT of arbeids-deelname. Zo kunnen zij zich reeds optimaal voorbereiden en blijft hun voltijds engagement gewaarborgd. Per school wordt een exclusieve samenwerking uitgestippeld en de jongeren worden flexibel begeleid via BOOST (loopbaan-begeleiding), Time-In (persoonlijke begelei-ding), PICTURE360 (taalbegeleiding) en KOMPAS (basisvaardigheden).

LEES MEER

Aanloopfase Vorming

In Aanloopfase - focus Vorming gaan we aan de slag met jongeren die wel arbeidsbereid zijn, maar nog niet helemaal arbeidsrijp. Aan de hand van vormingen, vrijwilligerswerk, atelierwerking en stages in een beschermde werkomgeving, stomen we hen klaar voor de arbeidsmarkt! De begeleidingen vinden zowel in groep als individueel plaats. Samen groeien is hier de boodschap!

LEES MEER

Aanloopfase Werkervaring

In Aanloopfase - focus Werkervaring kunnen jongeren hun eerste strepen verdienen binnen het Normaal Economisch Circuit en de reguliere arbeidsmarkt. Ook hier blijven we ondersteuning bieden in de vorm van individuele coaching en bege-leiding op maat. Dit project is de ideale opstap naar een OAO en arbeidsdeelname via een Duaal traject.

LEES MEER

iBAL

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren is er voor die jongeren die helemaal klaar zijn voor het echte werk, maar nog wat houvast en ondersteuning kunnen gebruiken om een duurzame, betaalde tewerkstelling te vinden én doorlopen. In de oriëntatiefase worden de competenties, verwachtingen en mogelijkheden in kaart gebracht. In de tewerkstellingsfase coachen we dan zowel de jongere als de werkgever in een eerste echte werkervaring.

LEES MEER

Transitietrajecten

PROFO luister naar elk verhaal. Ook jongeren die zich niet langer in onderwijs thuisvoelen, hebben recht op begeleiding! Samen met de jongere en de school werken we strategisch naar een duurzaam vervolgtraject, door gericht op beroeps-kwalificaties en competentie-erkenningen in te zetten én een warme overdracht naar opleiding of arbeidsmarkt te garanderen.

LEES MEER

ANDERE PROJECTEN

Regionaal komt PROFO vzw af en toe in aanraking met leuke initiatieven, gepassio-neerde mensen en een hoge vraag naar een specifieke ondersteuning. Zo ontston-den een aantal unieke projecten die ons de kans geven een bijzondere expertise aan ons palmares toe te voegen. E17, Time-In, WIJ en Jongerencoach werden al met succes afgerond, maar hier stellen we Ambrajaze en NBM Coach graag aan je voor.

LEES MEER

Galerij

Project in de kijker

SONAR

SONAR

Het deeltijds onderwijslandschap telt tal van mooie projecten en trajecten, maar soms zijn die niet voor iedereen altijd beschikbaar. Scholen zitten dan ook met de handen in het haar om het voltijds engagement van hun leerlingen te vrijwaren. Onze SONAR pikt deze noodsignalen op en biedt een zin-volle oplossing! Aan de hand van vier flexibele pijlers en methodieken gaan we op maat van de individuele jongeren en hun school aan de slag om hen optimaal op een vervolgtraject voor te bereiden! Intekenen kan vanaf overdracht van 9 lestijden, waarvoor wekelijks 13 lesuren SONAR wordt georganiseerd!

Lees meer

HOME

Hier komt tekst over HOME.

Onze diensten

Onze diensten

HOME

Hier komt tekst over HOME.