• Welkom in PROFO 2020!

  • iedereen sterker maken

  • gewapend voor de toekomst

  • wees jezelf met elkaar

  • samen bereiken we meer

  • iedereen sterker maken

PROFO

PROFO

PROFO verzorgt over heel Vlaanderen tal van trajecten voor jongeren. Op die manier wordt jongeren de kans gegeven zichzelf later een plek binnen het reguliere arbeidscircuit en de maatschappij te verzekeren. "Iedereen sterker maken" is dan ook onze baseline.

Lees meer
PROJECTEN

PROJECTEN

Bezoek de deelpagina's van al onze projecten. Je vindt er een voorstelling van de Naadloos Flexibele Trajecten, de Aanloopfase (Focus Vorming en Focus Werkervaring), SONAR, IBAL, Transitietrajecten en andere uiteen-lopende projecten op alle locaties. Je kan er ook terecht voor de contactgegevens van de medewerkers ter plaatse.

Lees meer
CONTACT

CONTACT

Vragen? Contacteer ons gerust via het contactformulier, stuur een mailtje of bel!

Voor vragen over jouw specifieke traject raadpleeg je best je eigen begeleider. Voor algemene vragen rond onze werking als organisatie kan je bij de beleidscel terecht.

Contacteer ons

PROFO VZW
MISSIE

PROFO stelt zich als doel jongeren die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving via verschillende trajecten te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties

NIEUWS

PROFO vzw bereidt zich voor op een coronaproof 2020-2021!  
Lees meer

Onze Projecten

SONAR

In Dendermonde, Antwerpen, Lommel en Maasmechelen vangt onze SONAR jongeren op die (nog) niet in aanmerking komen voor NAFT of arbeidsdeelname. Zo kunnen zij zich reeds optimaal voorbereiden en blijft hun voltijds engagement gewaarborgd. Per school wordt een exclusieve samenwerking uitgestippeld en de jongeren worden flexibel begeleid via BOOST (loopbaan-begeleiding), Time-In (persoonlijke begeleiding), PICTURE360 (taalbegelei-ding) en KOMPAS (basisvaardigheden).

LEES MEER

NAFT

In een Naadloos Flexibel Traject krijgen jongeren die - om eender welke reden - moeilijker functioneren binnen een schoolse context, de kans om via individuele begeleiding op maat én groepsvorming, zich verder te ontwikkelen. Via vijf werkvormen werken we aan sociale, maatschap-pelijke en schoolse vaardigheden.

LEES MEER

Aanloopfase Vorming

In Aanloopfase - focus Vorming gaan we aan de slag met jongeren die wel arbeidsbereid zijn, maar nog niet helemaal arbeidsrijp. Aan de hand van vormingen, vrijwilligerswerk, atelier-werking en stages in een beschermde werkomgeving, stomen we hen klaar voor de arbeidsmarkt! De begeleidingen vinden zowel in groep als individueel plaats. Samen groeien is hier de boodschap!

LEES MEER

Aanloopfase Werkervaring

In Aanloopfase - focus Werkervaring kunnen jongeren hun eerste strepen verdienen binnen het Normaal Economisch Circuit en de reguliere arbeidsmarkt. Ook hier blijven we ondersteuning bieden in de vorm van individuele coaching en begeleiding op maat. Dit project is de ideale opstap naar een OAO en arbeidsdeelname via een Duaal traject.

LEES MEER

iBAL

IBAL staat voor Intensieve Begeleiding Alternerend Leren voor jongeren uit Leren en Werken. Het is een bege- leidingsconcept waar onze coaches aan de slag gaan met jongeren op hun werkvloer of in hun zoektocht naar een gepaste werkvloer. Er zijn dus hoofd-zakelijk twee varianten IBAL, de TO en de TW. TO staat voor Te Oriënteren. Hierin gaan we aan de slag met jongeren om een goed zicht te krijgen op hun competenties en samen de zoektocht aan te gaan naar een gepaste job.

LEES MEER

ANDERE PROJECTEN

Regionaal komt PROFO vzw af en toe in aanraking met leuke initiatieven, gepassioneerde mensen en een hoge vraag naar een specifieke onder-steuning. Zo ontstonden een aantal unieke projecten die ons de kans geven een bijzondere expertise aan ons palmares toe te voegen. Hier stellen we Ambrajaze, Jongerencoach, NBM Coach en Ontmoetingsruimte E17 graag aan je voor.

LEES MEER

Project in de kijker

Transitietrajecten

Transitietrajecten

Gekwalificeerde uitstroom is één van onze voornaamste doelstellingen voor onze jongeren. Haalbaarheid is echter ook een kernwoord. Voor sommige jongeren, die na een lange schoolcarrière aan het eind van hun Latijn zitten, is het verleidelijk het bijltje erbij neer te gooien. Wij respecteren elk verhaal en soms is dit ook de beste keuze, maar dat wil niet zeggen dat we ook deze jongeren niet kunnen helpen! Daarom is er het nieuwe project “Transitietrajecten voor potentieel vroegtijdige schoolverlaters”, waar ook PROFO vzw aan deelneemt. Dit project spitst zich toe op die jongeren die geen toekomst meer zien in het verderzetten van hun schoolloopbaan en het behalen van hun diploma.

Lees meer

HOME

Hier komt tekst over HOME.

Onze diensten

Onze diensten

HOME

Hier komt tekst over HOME.