PICTURE360

PICTURE360 richt zich op de begeleiding van niet-begeleide minderjarige jongeren via actieve werkvormen rond onderwijs, arbeid en maatschappelijke zelfredzaamheid. Het voorafgaande NBM-project, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds,  werd juni 2019 succesvol afgerond. Na een uitvoerige verslaggeving en presentatie werd het product dat het project ontwikkelde, gevalideerd voor disseminatie.  

Wat is nu disseminatie? Wel, dat houdt in dat we nu de hele wereld mogen vertellen waarrond het project gedraaid heeft en welk product nu het einddoel is geworden.  

De werking met niet-begeleide minderjarigen heeft een drieledig product opgeleverd.  

Het eerste deel was een beleidsaanbeveling. Hierin stelden we op verschillende niveau’s een aanpak voor niet-begeleide minderjarigen voor. Wat men met deze aanbeveling gaat doen, is onbekend. Het is aan het ‘beleid’ om onze suggesties te implementeren of niet. Eén van de kernelementen van onze aanbeveling was de inbedding van een NBM-coach (andere benaming mogelijk) binnen de werking van scholen, OCMW’s, openbare besturen en dergelijk. PROFO meent dat het geen overbodige luxe is personen in al deze werkingen te integreren die een sterke affiniteit hebben met deze doelgroep.  

Een tweede onderdeel was een modulaire opleiding. Dit aspect is niet helemaal tot zijn recht gekomen, maar er zaten een paar sterke elementen in over de arbeidsgerichte aanpak van niet-begeleide minderjarigen naar de arbeidsmarkt. Het zijn deze elementen die terug te vinden zijn in het derde onderdeel van ons product, maar waarvan delen ook zijn opgenomen in het FIER-project van het GO!. Dit project ontwikkelde een leerpad Actief Burgerschap, gekoppeld aan arbeidsmarktcompetenties te voor 16-18 jarige jongeren met een recent migratieverleden.


Dit derde deel is de kern van ons eindproduct, Picture360. Picture360 staat voor Profo Integration and Coaching Tool for Unaccompanied and accompanied minor Refugees.

Wat is nu die Picture360?

  • Inspiratietool (waaier-website) voor begeleiders en coaches met tips & tricks en good practices om te werken aan arbeidsmarktcompetenties met de doelgroep
  • E-learning voor begeleiders en coaches die met niet-begeleide adolescenten binnen onderwijs en binnen de transitie onderwijs-werk
  • Methode om de doelgroep gerichter en op maat te coachen richting arbeidsmarkt en binnen onderwijs
  • Tegengaan verlies van motivatie
  • Flexibele houding coach: op tempo van de jongere en differentiëren waar mogelijk
  • Nastreven continuïteit tussen verschillende organisaties en instanties

De waaier is een desktop-versie van de website. Hierin staan snelle richtlijnen met verwijzingen naar de website, methodieken en aanpak.

De website is diezelfde beschrijving als de waaier – weliswaar ook in een Engelse versie - met die extra optie dat er voorbeelden bijkomen van vormingen. Die kunnen als inspiratie dienen om te starten. De website biedt ook de mogelijkheid om eigen vormingen te uploaden en te delen. Het is trouwens de bedoeling dat de website een soort levend kennisportaal wordt.

Je kan onze website bezoeken op www.picture360.eu . Als je daar je gegevens achterlaat, sturen we jou de waaier en krijg je toegang tot de voorbeeldvormingen.

Veel plezier !


Contact PROFO NBM-coach 

Sara-An: [email protected], 0473 501 450 
Wout: [email protected], 0472 111 137