NBM-COACH

Ons project rond niet-begeleide minderjarigen, PROFO NBM-coach, draait in Deurne op volle toeren. Na een periode van professionalisering zijn Floris en Ellen, de twee coaches in het project, aan de slag gegaan met jongeren, met name in januari 2018 met het coachen van jongeren binnen Leren en werken en in februari 2018 met het coachen van jongeren in OKAN rond sociale vaardigheden. 

Oorspronkelijk was het idee om de jongeren te begeleiden en coachen richting werk binnen het stelsel Leren en Werken. Hierin wordt er dan gewerkt en getraind rond arbeidsattitudes en vaardigheden, maar ook belangrijke theoretische kennis die we baseren op de doelen van het voortraject. Aangezien we met een specifieke doelgroep werken waar er ook een grote nood is om steeds op professioneel taalgebruik te blijven inzetten, wordt hier ook zeer sterk in geïnvesteerd. Het aanbod voor deze jongeren vindt daarom plaats in de vorm van actieve werkvormen waarbij er aandacht is voor het tempo en de noden van de jongeren. Voorbeeld: met de jongeren werd er eerst gewerkt met woordenschat die je in vacatures, sollicitaties, en cv’s terugvindt. Dit in de vorm van actieve taalspelletjes waarbij er steeds oog was voor herhaling en extra duiding. Nadien werd er dan ingezet op het oefenen van solliciteren, het maken van CV’s in de vorm van rollenspelen, actieve workshops… 

        

Door te werken met deze doelgroep werd ook duidelijk dat er bepaalde andere noden zijn waar er aandacht aan moet geschonken worden zoals maatschappelijke zelfredzaamheid (huisvesting, vrije tijdsbesteding, gezondheid…). Het grootste deel van het project bedraagt momenteel de coaching van de jongeren uit Leren en Werken. Uiteraard willen we hierbij niet in het vaarwater komen van organisaties die reeds met deze doelgroep werken, maar willen we juist versterkend en complementair werken.

Eén van de principiële doelstellingen van NBM-coach is de flexibilisering van OKAN. Flexibilisering van OKAN wil zeggen dat we proberen sneller de competenties bij de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te ontdekken zodat de jongeren een bewustere keuze kunnen maken naar een vervolgtraject. Binnen onze partner Spectrumschool Deurne wordt al gewerkt rond zo’n flexibilisering via bijvoorbeeld VDAB, maar de behoeften van de jongeren zijn groot. Naast het gewone traject van de jongeren zijn we in februari daarom gestart met 4u per week ‘sociale vaardigheidstraining’ in OKAN: jezelf voorstellen, communicatie met elkaar, respect in de omgang met verschillende personen… zodat Nederlands spreken steeds minder een drempel wordt. Dit is positief voor de evolutie van hun traject naar werk binnen Leren en Werken of een andere onderwijs- of opleidingsvorm, al dan niet binnen de campussen van Spectrumschool.

Er werden al mooie stappen gezet binnen NBM-coach, maar de ontdekkingstocht is nog volop aan de gang. We houden je zeker via deze pagina op de hoogte van de evolutie!

Het project NBM-coach wordt gerealiseerd met de steun van ESF voor een bedrag van €300.000Contact PROFO NBM-coach 

Jorn (projectcoördinator): [email protected], 0497 08 42 12 

Floris (NBM-coach): [email protected], 0483 50 57 72 

Ellen (NBM-coach): [email protected], 0488 51 82 52