NAADLOOS FLEXIBEL TRAJECT 

(NAFT)


Het Naadloos Flexibel Traject, kortweg NAFT), vertrekt vanuit de individuele noden, hulpvragen en kwaliteiten van jongeren in zowel het voltijds als het deeltijds secundair onderwijs. Niet alle jongeren zijn immers even arbeidsrijp en -bereid of schoolvaardig. Ook wanneer wegens allerlei omstandigheden participatie op school deels of volledig moeilijk of onmogelijk wordt, kan het CLB - in samenspraak met school, jongere en ouders - een jongere aanmelden voor NAFT. 

Vervolgens werken we samen met de jongere intensief en op maat aan één of meerdere van de elf NAFT-componenten: individuele begeleiding, sociale vorming, maatschappelijke vorming, atelierwerking, weerbaarheidstraining, schoolse vaardigheidstraining, professionele vaardigheidstraining, sport, herstelgericht werken, re-integratie op school en follow-up. Dit gebeurt via (een combinatie van) de volgende werkvormen: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, leeromgevingen, herstelgericht werken en verbindende activiteiten op school. Voor het luik schoolondersteuning werkt PROFO vooral samen met externe partners: zoals steeds ligt onze focus op leerlingondersteuning. 

De invulling van NAFT kan dus voor elke jongere anders zijn, afhankelijk van zijn of haar individuele "rugzakje". Ook de duur van een NAFT-begeleiding is variabel: "zo kort mogelijk maar zo lang als nodig" is ons credo. De doelstelling van NAFT is immers steeds een duurzame re-integratie in het onderwijs. In onderstaand filmpje leggen we uit hoe een NAFT-traject concreet in z'n werk gaat! Via NAFT kunnen wij jongeren die het moeilijk hebben, optimaal ondersteunen in een ruim aanbod aan sociale, schoolse en professionele vaardigheden. Het project laat een gevarieerde werking toe, wat een verfrissende afwisseling met de schoolse sleur mogelijk maakt. PROFO vzw stoelt zich hier op jarenlange ervaring in de voormalige projecten Persoonlijk Ontwikkelingstraject, Time-In en Voortraject en een haast eindeloos arsenaal aan good practices, tools en werkvormen. Lees meer in onze folder.

Visueel stellen we het voor als onze NAFT-molecule: de individuele jongere staat steeds centraal. Van daaruit werken we samen met school en CLB via zes werkvormen aan de sleutelcomponenten van de jongere. PROFO vzw gaat de verbinding aan op moleculair niveau!