Samen Onderweg Naar Arbeidsrijpheid


Het beroepsonderwijslandschap is rijk bezaaid met projecten en programma's allerhande, elk met hun eigen toegankelijkheidscriteria, nadrukken en doelstellingen. Dit is een luxe, maar mag geen luxeproduct worden: we moeten erover waken dat jongeren die (nog) géén toegang tot deze projecten hebben,  niet compleet uit de boot vallen. Daarom introduceert PROFO vzw met gepaste trots: SONAR. 

SONAR staat voor "samen onderweg naar arbeidsrijpheid", want dat is exact waar het om draait: we blijven niet bij de pakken zitten en stomen de jongeren klaar voor hun toekomstige arbeidsdeelname (hetzij via Aanloopfase, hetzij via arbeidscontract). Zo kunnen zij zich reeds tijdens hun "wachttijd" optimaal voorbereiden op een vlot vervolgtraject, en bovendien blijft dankzij SONAR het voltijds engagement van de leerlingen gewaarborgd.

Onze SONAR pikt dus hulpsignalen op van zowel jongeren als scholen allerhande die met de handen in het haar zitten in afwachting van een doorstart in arbeidsdeelname. Concreet brengt SONAR jongeren gedurende 13 uur per week samen in groepen van maximaal zes, waarbinnen flexibel aan vier pijlers gewerkt wordt:

  1. BOOST: Sollicitatiegerichte en intensieve opleiding mét arbeidssimulatie
  2. TIME-IN: Persoonlijke ontwikkeling naar arbeidsbereidheid
  3. PICTURE360: Taalontwikkeling voor anderstaligen en taalzwakkeren
  4. KOMPAS: Groepsdynamische activiteiten, basisvaardigheden en competentieontdekking

Op die manier kunnen we intensief en gericht coachen, maar toch samen groeien naar arbeidsrijpheid. Net omdat SONAR zo'n diverse doelgroep heeft, wordt  de praktische organisatie exclusief met elk centrum opgenomen zodat per jongere een concreet, helder en haalbaar plan kan worden uitgewerkt. Via de maandelijkse SONAR-tafels blijft het centrum ook betrokken bij het opvolgen van de evolutie van de jongeren en de vooropgestelde doorstroom naar een volgende fase in zijn onderwijsloopbaan. 

Scholen kunnen van 13 lesuren SONAR per week gebruik maken vanaf 9 overgedragen lestijden, of van 26 lesuren vanaf 17 overgedragen lestijden. De coach wordt samen met het CLW geselecteerd én gecoacht door PROFO. Uiteraard is er veel aandacht voor de specifieke lokale context en de schoolcultuur: SONAR is in de eerste plaats een dynamisch samenwerkingsverband. Bekijk hier wat onze partners van het project denken!