KWALITEITSLABEL

WSE: Werk en Sociale Economie

Op 20 mei 2020 ontvingen wij heuglijk nieuws: PROFO vzw is erkend binnen de kwaliteitsregistratie van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie! Dit is niet alleen een erkenning van het mooie werk dat PROFO vzw levert, maar het label stelt ons tevens in staat in te tekenen op Vlaamse en Europese projecten. Ook waarborgt onze kwaliteitsregistratie voor partnerorganisaties dat zij met een kwaliteitsbewuste vzw en een door WSE erkende organisatie in zee gaan. 

De kwaliteitserkenning als dienstverlener in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie opent voor PROFO vzw met andere woorden nog meer groeipotentieel om nieuwe doelgroepen aan te spreken en mee in hun ontwikkeling te begeleiden. 


ESF: Europees Sociaal Fonds

Op 19 mei 2011 behaalde PROFO vzw reeds het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds. ESF financiert immers een aantal projecten die ook wij als organisator aanbieden, en wil er via kwaliteitsaudits mee over waken dat elke gefinancierde organisatie een hoog niveau van kwaliteit én doorlopende zelfverbetering handhaaft. 

Bij het indienen van de eerste projectaanvragen kon PROFO vzw als pas opgestarte vzw nog geen bewijs voor een minimale kwaliteitsbedrijfsvoering voorleggen en diende daartoe haar visie m.b.t. de negen aandachtsgebieden van het EFQM-model in een kwaliteitspaper te beschrijven. Het kwaliteitspaper van PROFO vzw werd positief beoordeeld door de ESF-kwaliteitsauditcel en PROFO vzw behaalde daarmee de kwaliteitsopstap. Deze kwaliteitsopstap volstaat echter niet, vandaar dat we ervoor kozen om dadelijk te opteren het kwaliteitslabel te behalen.

De kwaliteitsaudit is uitgewerkt volgens een organisatiebreed kwaliteits-groeimodel. Net zoals bij de opmaak van het kwaliteitspaper wordt als referentiekader het EFQM-kwaliteitsmodel gehanteerd. De ESF-kwaliteitsauditcel heeft binnen elk van de negen EFQM-aandachtsgebieden een aantal aandachtspunten vastgelegd. Ieder aandachtspunt is beschreven in vijf kwaliteitsniveaus die de ontwikkelingsfasen van een organisatie schetsen op weg naar excellentie. Op de audit werd onze zelfinschalingsscore naast het oordeel van de auditeurs gelegd en werd een consensusscore vastgelegd. PROFO vzw voldeed aan de vereisten van alle aandachtspunten (minimum fase 2) en werd gecertificeerd onder het labelnummer QP/001321.

VDAB-MANDATEN

PROFO vzw beschikt eveneens over de VDAB-mandaten kostenloze arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en beroepsopleiding.BC 9022 Kwaliteitslabel

PROFO vzw is sinds 2020 fiere drager van het BC-kwaliteitslabel. Het BC 9022 Kwaliteitslabel is speciaal ontwikkeld voor dienstverleners die een dienstverlening verrichten in het kader van werkgelegenheidsbeleid, professionele vorming en sociale economie. Het gaat dan specifiek over dienstverlening op vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking. Dit wil zeggen dat we met dit label mogen en kunnen indienen op alle projecten die bijvoorbeeld het Europees Sociaal Fonds of Departement Werk en Sociale Economie lanceren, maar ook kunnen intekenen op tenders van VDAB. Daarnaast is het niet alleen een affirmatie van onze goede werking, maar het toont ook aan onze huidige en toekomstige partners dat we een kwalitatieve projectpartner zijn.