CONTACT

PROFO vzw
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

T: 02/790.96.77
E: [email protected]

Organigram

 Contacteer ons

KWALITEITSLABEL

Profo - Brussel - KwaliteitslabelPROFO VZW BEHAALT HET ESF KWALITEITSLABEL

Op 19 mei 2011 onderging PROFO vzw een kwaliteitsaudit en behaalde hiermee het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds. Doordat PROFO vzw o.a. met middelen van ESF zijn projecten realiseert, kwam onze organisatie in een opvolgingsystematiek terecht die toelaat om door te groeien van de ESF-kwaliteitsopstap naar het ESF-kwaliteitslabel. Het ESF-Agentschap wil er namelijk over waken dat elke organisatie die subsidies ontvangt een minimale kwaliteit garandeert en continu werk maakt van verbetering. Om het ESF-kwaliteitslabel te behalen, moet je een kwaliteitsaudit ondergaan.

Bij het indienen van de eerste projectaanvragen kon PROFO vzw als pas opgestarte vzw nog geen bewijs voor een minimale kwaliteitsbedrijfsvoering voorleggen en diende daartoe haar visie m.b.t. de negen aandachtsgebieden van het EFQM-model in een kwaliteitspaper te beschrijven. Het kwaliteitspaper van PROFO vzw werd positief beoordeeld door de ESF-kwaliteitsauditcel en PROFO vzw behaalde daarmee de kwaliteitsopstap. Deze kwaliteitsopstap volstaat echter niet, vandaar dat we ervoor kozen om dadelijk te opteren het kwaliteitslabel te behalen.

De kwaliteitsaudit is uitgewerkt volgens een organisatiebreed kwaliteitsgroeimodel. Net zoals bij de opmaak van de kwaliteitspaper wordt als referentiekader het EFQM-kwaliteitsmodel gehanteerd. De ESF-kwaliteitsauditcel heeft binnen elk van de negen EFQM-aandachtsgebieden een aantal aandachtspunten vastgelegd. Ieder aandachtspunt is beschreven in vijf kwaliteitsniveaus die de ontwikkelingsfasen van een organisatie schetsen op weg naar excellentie. Ter voorbereiding op de audit werd aan PROFO vzw gevraagd om voor ieder aandachtspunt aan te geven in welke ontwikkelingsfase ze denkt zich te bevinden; deze zelfinschalingsscores werden tijdens de audit op 19 mei 2011 door twee auditoren getoetst via interviews bij het management. Het auditbezoek werd afgesloten met het vastleggen van een consensusscore voor ieder aandachtspunt tussen de beide auditoren en PROFO vzw.

HET VERWERVEN VAN HET ESF LABEL

Het auditinstrument is gericht op verbetering en nodigt organisaties uit om enerzijds deze minimale kwaliteit te garanderen en anderzijds te streven naar kwaliteitsoptimalisering. Het ESF-Agentschap weerhoudt "fase 2" voor ieder aandachtspunt als minimale norm voor een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering. Het verwerven van het ESF-kwaliteitslabel is verbonden aan het positieve verloop van de ESF-kwaliteitsaudit, d.w.z. dat de organisatie de minimale norm van kwaliteitsbeheer met betrekking tot alle aandachtspunten moet behalen. Indien de werking van een aandachtspunt niet volgens een fase 2 beschrijving van het kwaliteitsgroeimodel verloopt, wordt de organisatie verzocht een concreet verbetervoorstel op basis van een actieplan met tijdspad en/of een concrete output uit te werken. PROFO vzw voldeed aan de vereisten van alle aandachtspunten en werd gecertificeerd onder het labelnummer QP/001321

VDAB-MANDATEN

PROFO vzw beschikt eveneens over de VDAB-mandaten kostenloze arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en beroepsopleiding.