PARTNERS

PROFO vzw kan zich voor haar algemene werking en voor specifieke projecten beroepen op de steun van en samenwerking met tal van instanties en organisaties. Elk van hen draagt op hun eigen manier bij aan onze begeleiding en zo het welzijn van onze jongeren. We bevelen dan ook warm aan om eens op hun logo te klikken en een kijkje te nemen op hun website. 

Subsidiërende en/of overheidsinstanties

Europees Sociaal Fonds

Het ESF stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en werkgelegenheid te vergroten. Dankzij hun fondsen kunnen wij onze leerlingen Lokale Partnerschappen voor JongerenOndersteuning Alternerend Leren en Transitietrajecten aanbieden. 

Departement Onderwijs en Vorming

Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse regering is uiteraard een hoofdrolspeler in het Vlaamse onderwijslandschap. Ook voor PROFO vzw is het departement operationeel beheerder van onze ESF-projecten en biedt het een ondersteunend kader waarbinnen wij op een gestructureerde manier onze dagelijkse werking kunnen uitvoeren. 


Provincie Oost-Vlaanderen

Als provinciaal bestuursorgaan engageert Provincie Oost-Vlaanderen zich om het maximale uit lokale initiatieven te halen en het buurtleven een boost te geven. Het is dan ook dankzij hen dat wij een in onbruik geraakt schooltje in Ename tot een heus buurtcentrum kunnen uitbouwen. 


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

De VDAB maakt het mogelijk de werkervaringen van onze jongeren in Ondersteuning Alternerend Leren te registreren en zo hun professionele carrière een kick-off te geven. Via de handige applicatie "Mijn Loopbaan" kunnen onze jongeren hun professionele toekomst verder plannen en vormgeven. 


Agentschap Integratie en Inburgering

Vele van onze jongeren en/of hun ouders hebben een migratieachtergrond. Voor hen is het niet altijd even evident om de kneepjes en taalgevoeligheden van het Vlaamse onderwijsjargon goed te vatten. Het Agentschap Integratie en Inburgering staat ons hierin bij met het aanbieden van teletolken, zodat we ook deze gezinnen optimaal kunnen begeleiden. 

Agentschap Opgroeien en Departement WVG

Het Agentschap Opgroeien is samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de drijvende kracht achter het NAFT-project. Zij voorzien in de nodige structurele ondersteuning en financiering bij de uitrol van NAFT.

Crowdfundorganisaties

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting steunt ons financieel voor een verscheidenheid aan projecten, wat het mogelijk maakt om ook erg specifieke doelgroepen aan te spreken en concrete knelpunten in jongerenzorg aan te pakken.


Goededoelen.be

Dit initiatief van de Koning Boudewijnstichting maakt het ook voor particulieren mogelijk om ons te steunen: financieel, als vrijwilliger of per donatie van werkingsmaterialen.

Streekmotor 23

Streekmotor 23 biedt zowel particulieren als bedrijven de kans om ons mooie project Ontmoetingsruimte E17 mee te sponsoren. Wist u trouwens dat uw steun vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar is? Klik op hun logo en lees meer!

Trooper

Trooper is een leuk internetplatform waarmee je goede doelen kan steunen. Vijf procent van je online aankopen gaat immers - zonder meerkost voor jezelf! - naar de organisatie. Bij je volgende online aankoop bij één van de aangesloten partnershops (Booking.com, Coolblue, Decathlon, A.S. Adventure, AliExpress...) kan je ons via deze link dus volledig kosteloos steunen!


Lokale projectpartners

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen biedt ons de nodige logistieke ondersteuning voor onze werking in centrum Antwerpen.

Stad Lommel

Stad Lommel biedt logistieke ondersteuning en maakt ons fietsatelier "De Schuur" mee mogelijk.

Stad Oudenaarde 

Stad Oudenaarde biedt financiële ondersteuning aan onze werking vanuit het vormingsgebouw in Eine. 

Stad Oostende

De stad Oostende is onze partner in diverse nieuwe projecten, lees hier meer.


Akindo vzw

Akindo vzw organiseert laagdrempelige en kwaliteitsvolle vakantiekampen voor jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus. PROFO steunt deze werking op verschillende manieren.


Arktos vzw

Arktos vzw is één van onze partners in het samenwerkingsverband Limburg. Samen organiseren we er onze NAFT- en OAL-werking en sinds schooljaar 2020-2021 ook het project Transitietrajecten.

Groep Intro vzw

Groep Intro is één van onze partners in het samenwerkingsverband Limburg. Samen organiseren we er onze NAFT- en OAL-werking.

Jongerenatelier vzw

Jongerenatelier is één van onze partners in het samenwerkingsverband West-Vlaanderen. Samen organiseren wij NAFT en OAL.

vzw aPart

Vzw aPart is één van onze partners in het samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen. Samen organiseren wij er onze NAFT-werking.

JES Stadslabo

Samen met JES Brussel organiseren we vanaf het schooljaar 2020-2021 transitietrajecten voor potentieel vroegtijdige schoolverlaters in de hoofdstad en het Brusselse gewest.

Topunt

Samen met deze koepelorganisatie van de Centra voor Leerlingbegeleiding organiseren we vanaf het schooljaar 2020-2021 transitietrajecten voor potentieel vroegtijdige schoolverlaters in Oost-Vlaanderen.