TROEF: arbeidsactivering

TROEF is de natuurlijke opvolger van MOEF. Met dit project verlengen VDAB en de stadsbesturen van Heist-Op-Den-Berg, Nijlen, Berlaar en Lier hun engagement om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen, met nog eens zes jaar! Het partnerschap streeft naar 85 trajecten op doorlopende basis. 

Samen met hen pikken PROFO, Arktos, Emino, Web en Mivas de draad weer op. We richten ons nog steeds op volwassenen die uiteenlopende drempels ervaren om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en de maatschappij: lage scholingsgraad, langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, taalbarrières, kansarmoede etc. We bundelen onze expertise en gaan elk vanuit onze eigen invalshoek met de deelnemers aan de slag om stappen voorwaarts op de participatieladder te zetten. "Werken" is immers geen geïsoleerd begrip dat voor iedereen meteen mogelijk is; het is vervlochten met tal van andere levensdomeinen ofwel "randvoorwaarden voor arbeidsdeelname". TROEF kijkt naar het hele plaatje en wil deelnemers stapstenen aanreiken. De vier troeven van het project zijn dan ook:


  • Stap voor stap: we volgen het tempo en het verhaal van de deelnemer.
  • Zelfredzaamheid: geen aangeleerde hulpeloosheid maar het heft in eigen handen!
  • werk en welzijn: we werken naar een positieve, zelfversterkende balans
  • ontwikkeling: we leggen een gezonde basis voor een verankerde maatschappelijke participatie. 


Lees meer over het project in deze mooie artikels van Het Nieuwsblad en RTV! Dit project wordt mee mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Europa WSE. CONTACTTEL.MAIL
BegeleiderGlen0472 060 186[email protected]
CoördinatorJorn0479 084 212[email protected]