BRUGPROJECT


OPGELET: dit project is niet langer actief. Voor onze actieve projecten verwijzen we naar onze projectenpagina


Wat is een brugproject? Een brugproject is een eerste kennismaking met een tewerkstelling. Een “brugje” naar echt werk! In samenspraak met de school beslissen wij wie misschien wel de juiste attitudes bezit om naar een reguliere tewerkstelling te gaan, maar nog een duwtje in de rug kan gebruiken. Op een brugplek kan de jongere zijn attitudes en competenties verder bijschaven en bewijzen dat hij klaar is voor het echte werk. Wanneer de jongere laat zien dat hij altijd op tijd komt, correct verwittigt bij ziekte of afwezigheid, gemotiveerd is, kan samenwerken met anderen enzovoort, dan mag hij/zij doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit!

In totaal hebben onze jongeren (eventueel verspreid over meerdere schooljaren) recht op 800 uren in dit project, goed voor wekelijks 18 uur brugarbeid. Waar nodig kunnen de jongeren binnen die 18 uur ook aanspraak maken op 4 uur vorming of een individueel begeleidingstraject. Tijdens schoolvakanties wordt er doorgewerkt, behalve in de zomervakantie en op feestdagen. Voor elk gepresteerd uur ontvangt de jongere ook een onkostenvergoeding van 1 euro en de volhouders komen na drie maanden in aanmerking voor een startbonus van 500 euro! 

Waar kunnen onze jongeren dan zo'n brugplek vinden? In eerste instantie werken wij samen met gemeentelijke of stedelijke diensten, OCMW's en vzw's (een subsidiëringsvoorwaarde van het Europees Sociaal Fonds, dat dit project samen met Vlaanderen mogelijk maakt). Sinds schooljaar 2018-2019 is het echter ook mogelijk om al in het normaal economisch circuit (NEC) in een brugproject te proefdraaien! Ideaal voor leerlingen uit de "harde sector" zoals lassen en carrosserie. 

Het voornaamste is dat de jongeren de kans krijgen om bij te leren en te proeven hoe het er op een echte werkplaats aan toe gaat. Dit is een geweldig alternatief voor hen om te laten zien dat ze er wel degelijk klaar voor zijn.

Wij wensen iedereen veel succes toe!


Vanaf 1 september 2019 verdwijnt het Brugproject. Leerlingen met een brugprofiel zullen worden toegeleid naar de projecten Aanloopfase Vorming en Aanloopfase Werk, afhankelijk van hun individuele hulpvragen en kwaliteiten. 

Regio's waar we actief zijn binnen brugprojecten:

Brugproject Antwerpen: 

Brugproject Brussel: Sarah - contact: [email protected]0471 56 92 49

Brugproject Heist-op-den-Berg en Mechelen: Tino - contact: tino.crabbé@profo.be  0483 23 25 53

Brugproject Limburg: Toon - contact: [email protected]  0471 07 84 97

Brugproject Oostende en Nieuwpoort:  Claudia - contact: [email protected]  0477 04 14 03

Brugproject Oudenaarde: Karen - contact: [email protected]  0488 05 03 25

Brugproject Sint-Niklaas: Maarten - contact: [email protected]  0484 46 56 60