DE BUURTBAKKERIJ

In Oostende bloeit een interessant project op: een open huis waarin we jongeren activeren en ondersteunen in hun zelfontwikkeling! Een voormalige bakkerij in de Nieuwpoortsesteenweg wordt omgetoverd tot een warme, veilige haven waar jongeren aan de slag kunnen met randvoorwaarden voor een duurzame deelname aan onderwijs, de arbeidsmarkt of de maatschappij. De BuurtBakkerij is geboren! 

Het concept van de BuurtBakkerij omvat verschillende pijlers en werd samen met de jongeren vormgegeven: waar zien de jongeren zelf noden, gaten, lacunes in het Oostendse aanbod? Zo kwamen we tot een plek die zowel een actieve dagbesteding als psychosociale ondersteuning en netwerkversterking te bieden heeft. 

Verspreid over de verschillende ruimtes van de bakkerij komen diverse ateliers: crea, upcycling, fietsherstel, meubelherstel en gezond budgetkoken. Hier kunnen jongeren hun interesses en competenties verkennen en ontwikkelen. Daarnaast worden ook vraaggestuurde workshops door externe experten gehouden én organiseren we buurtopwaarderingsprojectjes die jongeren en hun buurt dichter bij elkaar brengen. Deze praktische kernpijler, de "BuurtBakkerij" zelf, wordt opgebouwd met, door en voor onze jongeren! Zo bouwen zij ook letterlijk aan hun toekomst.  

We zetten ook in op essentiële vaardigheden die de kansen van jongeren in de maatschappij versterken. We bieden ondersteuning in rijbewijslessen en studies en voorzien een digipoint waar jongeren hun digitale geletterdheid met zowel hardware als software kunnen inoefenen. Deze pijler noemen we toepasselijk "Scorro", jongerentaal voor school. Tijdens de COVID-19 lockdowns kregen we de gelegenheid om expertise op te doen in onderwijsondersteuning en merkten we dat dit een grote meerwaarde voor de jongeren betekent. Niet alleen bevordert dit hun kansen op kwalificatie en kunnen zij werken in een rustige omgeving die dit bevordert (vaak in tegenstelling tot de thuissituatie), maar ook voelen zij zich gesteund door volwassenen en opvoedingsfiguren. 

Dat brengt ons tot een derde belangrijke pijler: "BuurtBuddies". Ook psychosociaal welbevinden is immers een krachtige basis waarop de BuurtBakkerij gestoeld is. Er is een zelfgemaakte sportzaal waarin de jongeren zich op een positieve manier kunnen uitleven, alsook een gezellige welzijnsruimte voor psychologische ondersteuning. Voor beide aspecten kunnen we rekenen op de ondersteuning van externe professionals! Misschien nog belangrijker is simpelweg de openheid van het huis, waar jongeren niet alleen terecht kunnen voor verbinding met elkaar, maar ook met geëngageerde buurtbewoners en vrijwilligers. Hier is het expliciet de bedoeling om jongeren in contact te brengen met positieve rolmodellen en hun netwerk te versterken. We maken hen wegwijs in het reilen en zeilen van onze sociale partners en leren hen met een veilig vangnet op eigen benen te staan.

Iedereen is welkom in de BuurtBakkerij, maar we willen extra aandacht vestigen op de noden van jongeren in Bijzondere Jeugdzorg. Met "Klick" willen we bijdragen aan re-integratie en bruggen (her)bouwen. We gaan in dialoog met BJZ en starten het re-integratietraject al in het residentieel verblijf. Daarna kan de jongere in de BuurtBakkerij terecht om op een veilige manier werken aan hun randvoorwaarden en een netwerk op te bouwen. 

De BuurtBakkerij ambieert een duurzaam project op lange termijn te zijn. Daarom zijn we steeds op zoek naar middelen om de werking uit te breiden. De logistieke aspecten van de BuurtBakkerij werden gerealiseerd dankzij steunacties in het kader van Jong en Zot. Voor Scorro, BuurtBuddies en Klick hopen we snel middelen te vinden om ook de interpersoonlijke component zo snel mogelijk te kunnen uitrollen! Wie interesse heeft om hier een steentje aan bij te dragen, kan ons via onderstaande gegevens contacteren. 


CONTACTTEL.MAIL
LOKAALBruno Decock0475 802 777[email protected]
PROJECTSam Bruynooghe0488 663 993[email protected]