Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)


OPGELET: dit project is niet langer actief. Voor onze actieve projecten verwijzen we door naar onze projectenpagina


IBAL is een begeleidingsconcept voor jongeren uit het systeem Leren & Werken, waar onze coaches aan de slag gaan met jongeren op hun werkvloer of in hun zoektocht naar een gepaste werkvloer.

Er zijn dus hoofdzakelijk twee varianten IBAL, de TO en de TW. TO staat voor "Te Oriƫnteren". Hierin gaan we aan de slag met jongeren om een goed zicht te krijgen op hun competenties en samen de zoektocht naar een gepaste job aan te gaan. We brengen talenten en zwakke plekken in kaart en leren hier optimaal op in te zetten aan de hand van vormingen op maat (sollicitatietraining, professioneel taalgebruik, formele en informele interacties...).

Eens die gepaste job gevonden, is het tijd voor de TW, die dan staat voor "TeWerkstelling". Hier coachen we de jongeren - en hun werkgevers - op de werkvloer in hun arbeidsattitudes, zodat de tewerkstelling duurzaam kan verlopen. Dit in het voordeel van onze jongeren, maar zonder twijfel ook voor de werkgever, die zich dankzij onze begeleiding kan focussen op het technische aspect van de job en dusdoende een gepaste alternerende werkvloeropleiding kan realiseren. Win win!

Jongeren in IBAL staan al heel wat verder in hun professionele ontwikkeling dan zij die in ALF opstarten, maar zonder enige ruggensteun kan ook hier uitval dreigen. Het doel van IBAL is het garanderen van een duurzame tewerkstelling in een optimale context op maat van de jongere, en zo finaal ook de eindkwalificatie te behalen.  

Het IBAL-project van PROFO vzw komt tot stand dankzij financiering van het Europees Sociaal Fonds