LOKALE PARTNERSCHAPPEN VOOR JONGEREN

Met dit nieuwe project richten we ons tot een doelgroep buiten de schoolmuren: jongeren van 18 tot 30 jaar, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en allerhande drempels op andere levensdomeinen. Zoals de projectnaam al aangeeft, bundelen we de krachten en expertises van verschillende lokale spelers. Zo kunnen we de jongeren zeer krachtgericht op weg helpen om hun eigen kwaliteiten verder te ontdekken en ontwikkelen, en tegelijk een zeer ruime, integrale ondersteuning aanbieden, aangepast aan de lokale noden en mogelijkheden. 

Een traject start steeds vanuit een hulpvraag van de jongere zelf. Daarmee gaat het team aan de slag, aangestuurd door een persoonlijke coach. Zo bouwen we samen een traject op, aangepast aan de noden, context, kwaliteiten en tempo van de jongere. Het is echter de jongere zelf die het roer in handen heeft! Onze werking is aanklampend en motiverend, we geloven in de capaciteiten van de jongeren en geven die een boost.

Inhoudelijk bieden we een brug terug naar de arbeidsmarkt, maar de begeleiding gaat veel dieper dan dat. Naargelang de noden bieden we ook ondersteuning in levensdomeinen als wonen, welzijn, zelfbeeld, financiën, netwerk enzovoort. Zo willen we de jongeren ook als actief lid van de samenleving sterker maken! We mikken op een positief eindresultaat voor minstens 80% van onze trajecten.

De grote kracht van dit project zit dus in de mogelijkheid om actief en complementair samen te werken over verschillende organisaties heen, in functie van één gedeeld belang: de jongere.


Dit project van PROFO vzw komt tot stand dankzij financiering van het Europees Sociaal Fonds.


Regio's waar we binnen Lokale Partnerschappen actief zijn: 

PARTNERSCHAPREGIOBEGELEIDERTEl.MAIL
MOEFHeist-Op-Den-Berg,
 Lier, Berlaar, Nijlen
Glen0472 06 01 86[email protected]
Aanmelden kan via dit e-formulier
JONGERENAANZETOostendeWendy0483 50 65 26[email protected]
Aanmelden kan via dit e-formulier