Door
op 04 feb 2021

Recent bezorgden onze subsidieverstrekkers een aantal updates rond de corona-maatregelen. De voornaamste is dat er in de week van 8 tot 12 februari 2021 een afkoelingsperiode voor het secundair onderwijs is voorzien. De impact op het grootste deel van onze werking is beperkt. De gemaakte afspraken met de klasbubbels en de individuele begeleidingen blijven in alle projecten verder lopen. Op lokaal niveau worden – waar gewenst – aparte en nieuwe afspraken gemaakt met de betrokken scholen en centra voor leren en werken. Enkel in het geval van een lokale opflakkering van het virus waar de bevoegde overheid bijkomende maatregelen neemt, zal onze plaatselijke werking grondig aangepast worden en altijd in overleg met de partners. Mochten er nog vragen zijn, dan staan de medewerkers en de directie van PROFO steeds ter beschikking.  Samen laten we de jongeren niet in de kou en krijgen we het virus klein(er).