Exitstrategie corona - PROFO vzw
Door
op 27 apr 2020

Gespiegeld aan de exitstrategie van de overheid, maken ook wij ons klaar om - gefaseerd - terug te keren naar het normale leven. 

Vanaf 27 april ondersteunen wij onze onderwijspartners en hun leerlingen via ons pre-teaching aanbod. Waar mogelijk begeleiden we de jongeren wanneer ze zich veilig thuis op nieuwe leerstof storten. Een uitdagende, maar belangrijke klus om de ontwikkeling van onze jongeren te blijven garanderen! De aanmeldingen stromen alvast binnen. 

Vanaf 4 mei komt daar ook een eerste voorzichtige opstart van de bedrijfsstages bij. Zolang dit op een veilige en verantwoorde manier kan gebeuren, kunnen jongeren hun stages op hun vertrouwde werkvloer, die ze noodgedwongen moesten achterlaten, heropvatten. De intensiteit hiervan zal sectoraal gebonden zijn. Onze coaches bewaken samen met onze preventieadviseur in alle fases de veiligheid van de jongeren. 

Vanaf 11 mei wordt deze opstart (na evaluatie en uiteraard gebaseerd op tussentijdse communicaties van de veiligheidsraad) verder uitgerold: ook in het commerciĆ«le circuit kunnen onze jongeren weer hun steentje bijdragen en hun competenties verder ontwikkelen. Ook de pre-teaching loopt verder. Daarnaast stomen we de jongeren uit de groepsvorming geleidelijk klaar om opnieuw samen onze kennis te verruimen. Doorheen de lockdown onderhielden onze begeleiders sowieso wekelijks contact met de jongeren, nu schakelen we een versnelling hoger.

Vanaf 18 mei opent het onderwijs, en met hen PROFO vzw, opnieuw de deuren. Concreet houdt dit de heropstart van de groepsvormingen (Aanloopfase en NAFT) in. Ook hier waken we erover dat alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. Alle locaties zijn bewapend met mondmaskers, hygiĆ«nische handschoenen, ontsmettingsmiddel, papieren handdoeken volgens de regels van de kunst en ga zo maar even door. Ook de intensiteit en grootte van de groepsbijeenkomsten wordt uiteraard gemonitord en beperkt binnen de veiligheidsnormen. 

Tot slot zou vanaf 8 juni de reguliere werking weer vrij normaal kunnen verlopen, onder voorbehoud van verdere beslissingen van de veiligheidsraad. Zo hopen we de jongeren in onze eindsprint naar het einde van het schooljaar nog zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen!

We houden jullie zeker op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen. 
In tussentijd: doe niet zot en blijf in uw kot!