Door
op 15 mrt 2020

Vanaf 16/03/2020 worden, conform de richtlijnen van de overheid, volgende aanpassingen gedaan aan onze werking:

1. Groepsbegeleidingen in aanloopfase en NAFT worden geannuleerd tot de paasvakantie

2. Individuele begeleidingen in NAFT kunnen wel nog maar zullen vooral telefonisch of via digitale kanalen gebeuren. Nieuwe aanmeldingen kunnen via de digitale aanmeldingstools

3. Stages lopen verder voor zover de werkvloer zelf of de onderwijsinstelling daar anders over beslissen. De jongerencoaches ondersteunen vooral telefonisch of via digitale kanalen

4. Hetzelfde geldt voor IBAL-coachingen. Jongeren blijven op de werkvloer als die daartoe beslist. IBAL te oriƫnteren gebeurt digitaal of telefonisch.

In elke locatie zal een begeleider morgen de permanentie voorzien maar er wordt geen opvang geboden.

We hopen zo mee ons steentje bij te dragen in de aanpak van de pandemie en ook de gezondheid van onze medewerkers en de jongeren zo goed mogelijk te vrijwaren.

Ben je ziek of kwam je in contact met zieken of risicogroepen, blijf dan zeker thuis en verwittig de nodige contacten.