AANLOOPFASE (ALF)


OPGELET: dit project is niet langer actief. Voor onze actieve projecten verwijzen we naar onze projectenpagina


Via het project Aanloopfase krijgen jongeren uit het deeltijds secundair onderwijs die wel arbeidsbereid, maar nog niet helemaal arbeidsrijp zijn, de kans om hun eerste sporen te verdienen in een (beschermde) arbeidscontext. Zo kunnen zij zich kwalificeren voor Duaal Leren of de arbeidsdeelname van Leren en Werken.

Via onze KOMPAS-oriëntatie komen de jongeren in één van de twee modules van Aanloopfase terecht: ALF-Vorming of ALF-Werkervaring. Het onderscheid wordt gemaakt aan de hand van de noden van de jongere en de plaats van tewerkstelling. 

Binnen ALF-Vorming: BOOST gaan onze jongeren die nog een extra duwtje in de rug nodig hebben, aan de slag binnen een beschermde arbeidscontext, gaande van vormingen over werkpleksimulaties in interne ateliers tot opleidingservaring via een heuse stage bij een stadsdienst of de lokale diensteneconomie. 

Jongeren in ALF-Werkervaring: IMPULS wagen hun kans al meteen op de reguliere arbeidsmarkt van het Normaal Economisch Circuit (NEC)! Uiteraard worden ook hier de jongeren blijvend en op maat ondersteund aan de hand van een gedegen coaching en individuele vormingen om persoonlijke werkpunten bij te schaven. 

Inhoudelijk en methodisch zijn beide ALF-modules aan elkaar gelijkgesteld. We vertrekken steeds vanuit een sterke ondersteuning op maat via drie focusgroepen: arbeidsgerichte, loopbaangerichte en vaktechnische competentie.  Ook wordt in beide modules zowel individuele of groepsvorming als praktische opleidingservaring aangeboden. Uiteraard verschilt wel de nadruk: Waar jongeren in ALF-Vorming buiten de werkpleksimulaties nog sterk begeleid worden aan de hand van groepsvormingen, krijgt individuele praktische ervaring in ALF-Werkervaring de prioriteit.

Voor elke individuele jongere bestaat de begeleiding dus uit een combinatie van focusgroepen en werkvormen op maat, naargelang zijn of haar noden, hulpvragen en kwaliteiten.  Ook hier geldt dat de begeleiding zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig loopt; de finale doelstelling is immers een duurzame integratie in de arbeidsmarkt binnen de onderwijsstructuren van Leren en Werken en Duaal Leren: het starten van een OAO of arbeidsdeelname in een duaal traject, al dan niet met de ondersteunende IBAL-begeleiding van PROFO vzw

Iets te theoretisch voor u? Bekijk dan zeker het prachtige rap-nummer dat de jongeren van Aanloopfase Antwerpen in elkaar boksten!
Het ALF-project van PROFO vzw komt tot stand dankzij financiering van het Europees Sociaal Fonds