Nieuwe projecten uit de startblokken
Door Andy
op 13 sep 2019

Op 1 september 2019 veranderde er heel wat in het Vlaamse onderwijslandschap.

Het Persoonlijk Ontwikkelingstraject (POT) uit het DBSO werd, samen met diverse time-outprojecten uit het voltijds onderwijs, ingewisseld voor Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT). Hier begeleiden we jongeren die noch arbeidsrijp, noch arbeidsbereid zijn en daarenboven eventueel nog met persoonlijke problematieken kampen. Deze begeleiding gebeurt zowel op individueel als op groepsniveau en focust op diverse leeromgevingen. Ook herstelgericht werken en (re-)integratieve interventies binnen de schoolcontext staan hier in de spotlight.

Ook het brugproject kreeg een stevige upgrade en ontwikkelde zich tot de Aanloopfase (ALF): hier kunnen arbeidsbereide, maar nog niet helemaal arbeidsrijpe jongeren terecht om verder aan hun arbeidsgerichte, loopbaangerichte en vaktechnische competenties te spijkeren. Dit kan via interne vormingen en workshops, maar ook via begeleide werkervaring in een beschermde beroepsomgeving of zelfs het normaal economisch circuit (NEC). We nemen jongere zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig onder onze vleugel, met als doelstelling een vlot en optimaal functioneren op de arbeidsmarkt.

Het voortraject situeert zich ten slotte tussen deze twee projecten. Afhankelijk van hun individuele competenties, attitudes en behoeftes, zullen zij na screening door CLB en CLW naar één van beide worden toegeleid.

Onze andere projecten zoals Ambrajaze, Jongerencoach, BOOSTen IBAL blijven uiteraard vrolijk bestaan.